Informatie

De fotografe
Werkwijze & Prijzen
Veel gestelde vragen
Publicaties
Algemene voorwaarden

© 2011– 2016 Jennifer Jacobs Photography. All rights reserved
Alle foto’s en ander materiaal wat op deze site staat is eigen­dom van Jennifer Jacobs, ten­zij dit anders is ver­meld. Er mag niks wor­den gebruikt of gepub­liceerd zon­der mijn toestem­ming. Hierover kunt u con­tact opne­men door een mail te sturen mocht u iets willen gebruiken. Pub­li­catie is wet­telijk niet toeges­taan zon­der een schriftelijke toestem­ming van Jennifer Jacobs en zon­der naamsver­melding­.